تماس با ما

شماره تماس با مسئول دبیرخانه انجمن دانش آموختگان دانشگاه مراغه، آقای غلامحسین علیزاده

تلفن ثابت دفتر انجمن    04137274893