معرفی مدیر مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه

         
اداره آموزش‌های آزاد و مجازی به منظور تداوم بخشیدن و همگانی کردن آموزش عالی، که از مسئولیت‌های اساسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است، که در قالب دوره‌های تخصصی و کاربردی کوتاه مدت اجرا می‌شود. این دوره ها با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود و به دانش آموختگان آن گواهی گذراندن دوره بدون استفاده از عناوین رسمی دانشگاهی (مانند کاردانی، کارشناسی و ... یا معادل آنها) اعطا می‌شود. این گواهی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه مراغه است.
 
اهداف ایجاد دوره:
 1. کمک به ارتقای سطح دانش و فرهنگ در جامعه
 2. ایجاد زمینه مناسب برای افزایش دسترسی به آموزش عالی
 3. تصمیم به توسعه آموزش عالی کاربردی و تخصصی
 4. کاهش تقاضای اجتماعی برای ورود به آموزش عالی رسمی
 5. ارائه آموزش‌های مداوم برای دانش آموختگان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی
 6. رفع نیازهای مهارتی بخشی از بازار کار
شرح وظایف:
           الف) شرح وظایف مدیر دوره‌های آزاد
 1. برنامه ریزی و برگزاری فرایند دوره‌های آموزشی کوتاه مدت حضوری و /یا مجازی تخصصی برای اساتید، مدیران، کارشناسان و کارمندان سازمانهای دولتی و غیر دولتی براساس بررسی‌ نیاز سنجی های انجام شده به منظور ارتقا مهارت‌ها و دانش حرفه‌ای
 2. ارائه کارگاهها تخصصی ویژه و متناسب با نیازهای جامعه؛
 3. برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت عمومی و تخصصی برای اتباع خارجی مقیم جمهوری اسلامی در چارچوب مقررات کشور به صورت حضوری و یا مجازی
 4. برقراری ارتباط با سایر بخشهای دانشگاه و با مراکز دولتی و غیر دولتی بمنظور نیازسنجی آموزشی و تعیین نوع و برنامه درسی دوره های آموزشی؛
 5. برگزاری دوره های آموزشی آزاد پیشنهاد اعضای هیات علمی دانشگاهها با استفاده از امکانات مرکز؛
 6. جلب همکاری اعضای هیات علمی دانشگاه و سایر مدرسین برای اجرای دوره های آموزشی آزاد؛
 7. آماده سازی شرایط انعقاد تفاهم نامه و قراردادهای همکاری برای برگزاری دوره های آموزشی آزاد با همکاری دفتر حقوقی
 8. انجام امور اطلاع رسانی دوره های آموزشی از طریق پایگاه اینترنتی مرکز و روش های تبلیغاتی مناسب؛
 9. تهیه و تنظیم قراردادهای حق التدریس مدرسین در دوره های آموزشی برگزار شده؛
 10. تهیه و اجرای فرایندهای لازم برای ارائه دوره های آموزشی آزاد، تک درس های مجازی؛
ب ) شرح وظایف مدیر دوره های مجازی
 1. برگزاری دوره‌های رسمی دانشگاهی (کارشناسی و کارشناسی ارشد) مصوب به صورت مجازی مطابق مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛
 2. ارائه دروس رسمی ارائه شده در دانشگاه به شیوه مجازی و ترکیبی در قالب تک درس مطابق مقررات وزارت علوم تحقیقات و فناوری؛
 3. برنامه ریزی و اجرای فرایند پذیرش دانشجو در دوره های رسمی دانشگاهی بصورت مجازی؛
 4. برگزاری جلسات آموزشی- تمرینی و توجیهی لازم در آموزشی توجیهی لازم در آموزشهای مجازی برای اساتید و دانشجویان؛
ج ) سایر موارد
 1. نظارت بر اجرای ضوابط آموزشی مطابق آیین نامه های وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 2. ایجاد و / یا پیگیری بسترهای لازم برای برگزاری هر چه بهتر و بیشتر دوره های آموزشی
 3. کنترل و نظارت کیفی بر کلیه مراحل اجرای دوره های آموزشی آزاد و دوره های مجازی و تولید محتوای دروس
 4. بررسی های آماری و ارزشیابی عملکرد مرکز
 5. تهیه و اعطای گواهی / مدرک پایان دوره های آزاد / مجازی
 6. تهیه گزارشهای آموزشی و مالی مربوط به مقام مافوق
 7. ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده و تهیه بانک اطلاعات مربوط
 8. بررسی های پژوهشی در زمینه های نیاز سنجی و کارآفرینی به منظور تحقق کاربردی بودن دوره های آزاد و مجازی