امتحانات پایان سال، آخرین مرحله سال تحصیلی به شمار می آید. قطعا دانشجویان درصدد این هستند تا با برنامه ریزی هر چه بهتر موفقیت خود را بیشتر نمایند. با دانستن برخی نکات کلیدی این موفقیت کاملتر می شود و لذا به همین منظور معاونت آموزشی و پژوهشی توصیه هایی برای دانشجویان ارائه کرده است.
آغاز سال تحصیلی جدید خدمت کلیه دانشجویان و اساتید گرانقدر مبارک باد.

اطلاعیه

تعطیلی کلاسهای درسی

اطلاعیه ثبت نام

اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت سال 96

دروس پیشنهادی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

فایلهای دروس پیشنهادی به تفکیک دانشکده جهت استفاده از لینکهای ذیل قابل دریافت هستند.

آیین نامه های صدور معافیت تحصیلی

کلیه آیین نامه های مربوط به نظام وظیفه

توصیه هایی در خصوص ارتباط بین دانشجو ، دانشگاه و خانواده

از آنجایی که نحوه ارتباط بین دانشجو و خانواده می تواند تاثیرات بسیار مهمی در وضعیت تحصیلی دانشجویان داشته باشد. از این رو معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه مراغه در صدد بهبود این رابطه توصیه هایی را که نظر متخصصین این امر است را تهیه نموده که در ادامه به استحضار خواهد رسید. ضمنا امکان بررسی نمرات تحصیلی دانشجویان در سیستم آموزشی دانشگاه فراهم گردیده است که در ادامه نحوه استفاده از آن نیز ارائه خواهد گردید.

  اطلاعیه

  1396/11/29

  اطلاعیه ثبت نام

  1396/11/04

  دروس پیشنهادی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

  1396/11/03

  آیین نامه های صدور معافیت تحصیلی

  1396/11/01

  توصیه هایی در خصوص ارتباط بین دانشجو ، دانشگاه و خانواده

  1396/09/08

  نکته هایی در خصوص امتحانات پایانی نیمسال تحصیلی

  1396/08/24

  اطلاعیه ثبت نام

  1396/08/13

  لیست دروس گروه معارف اسلامی

  1396/07/10

   اطلاعیه ها

   اطلاعیه

   اطلاعیه ثبت نام

   دروس پیشنهادی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

   آیین نامه های صدور معافیت تحصیلی

   توصیه هایی در خصوص ارتباط بین دانشجو ، دانشگاه و خانواده

    رویدادهای آموزشی و پژوهشی

    آغاز ثبت نام از پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-96
    انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه و پژوهشگران دانشجویی برتر