امتحانات پایان سال، آخرین مرحله سال تحصیلی به شمار می آید. قطعا دانشجویان درصدد این هستند تا با برنامه ریزی هر چه بهتر موفقیت خود را بیشتر نمایند. با دانستن برخی نکات کلیدی این موفقیت کاملتر می شود و لذا به همین منظور معاونت آموزشی و پژوهشی توصیه هایی برای دانشجویان ارائه کرده است.
آغاز سال تحصیلی جدید خدمت کلیه دانشجویان و اساتید گرانقدر مبارک باد.

نکته هایی در خصوص امتحانات پایانی نیمسال تحصیلی

امتحانات پایان سال، آخرین مرحله سال تحصیلی به شمار می آید. قطعا دانشجویان درصدد این هستند تا با برنامه ریزی هر چه بهتر موفقیت خود را بیشتر نمایند. با دانستن برخی نکات کلیدی این موفقیت کاملتر می شود و لذا به همین منظور معاونت آموزشی و پژوهشی توصیه هایی برای دانشجویان ارائه کرده است.

اطلاعیه ثبت نام

قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال 1396

اطلاعیه ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی 1396

جهت اطلاع از زمان و مدارک مورد نیاز جهت ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی 1396 به سایت زیر مراجعه نمایید.

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال 1396

پذیرفته شدگان کنکور لطفا با توجه به لینک پیوستی مراحل ثبت نام در دانشگاه را انجام دهند

آگهی مهم در خصوص حذف پزشکی

قابل توجه دانشجویان گرامی

  نکته هایی در خصوص امتحانات پایانی نیمسال تحصیلی

  1396/08/24

  اطلاعیه ثبت نام

  1396/08/13

  اطلاعیه ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی 1396

  1396/07/01

  اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال 1396

  1396/06/26

  آیین نامه های دانشجوی

  1396/03/09

  آگهی مهم در خصوص حذف پزشکی

  1396/03/03

  مدارک مورد نیاز مرحله مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دکترا در سال تحصیلی 97-96

  1396/03/02

  ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن از داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻤﺘﺎز مقطع ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارشد در ﻣﻘﻄﻊ دکتری در سال تحصیلی 97-96

  1396/03/02

   اطلاعیه ها

   نکته هایی در خصوص امتحانات پایانی نیمسال تحصیلی

   اطلاعیه ثبت نام

   اطلاعیه ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی 1396

   اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال 1396

   آیین نامه های دانشجوی

    رویدادهای آموزشی و پژوهشی

    آغاز ثبت نام از پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-96
    انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه و پژوهشگران دانشجویی برتر