فرم نظرسنجی مخصوص اساتید و دانشجویان در سامانه LMS

اساتید و دانشجویان عزیز جهت دریافت فرم نظرسنجی مخصوص اساتید و دانشجویان در سامانه LMS بر روی لینک مورد نظر کلیک نموده و بعد از دانلود و پر نمودن فرم مربوطه آن را از طریق پست الکترونیکی (ایمیل) یا اتوماسیون اداری به مدیریت امور آموزشی دانشگاه ارسال فرمائید.