آموزش در یک نگاه

آموزش دانشگاه مراغه در یک نگاه

دانشگاه مراغه يکي از مراکز آموزشي کشور هر ساله در مقاطع تحصیلی اعم کارشناسي، کارشناسی ارشد و دکترا  اقدام به پذيرش دانشجو مي‌نمايد که قبل از سال 1384 دانشجويان پذيرفته شده اغلب گروه مهندسي کشاورزي بودند ولي از سال 1385 غير از دانشجويان گروه مهندسي کشاورزي از گروه علوم پايه و از سال 1388 از گروه فنی و مهندسی و از سال 1389 علوم انساني نيز اقدام به پذيرش دانشجو کرده است. دانشجويان پذيرفته شده در مقاطع مختلف تحصيلي ( کارشناسي و کارشناسي ناپيوسته، کارشناسی ارشد و دکترا) بصورت واحدي در دو نيمسال شانزده هفته‌اي (نيمسال اول و دوم) و یک نیمسال تابستان به تحصيلات خود ادامه مي‌دهند. بديهي است دانشجوي موفق فردي خواهد بود که در ابتداي راه برنامه‌ريزي دقيق و سنجيده‌اي را در پيش‌رو داشته باشد. دانشجويان پذيرفته شده در رشته‌هاي تحصيلي ‌‌مختلف از لحاظ مسائل آموزشي زير نظر گروه‌هاي آموزشي به تحصيل خود ادامه خواهند داد و در صورت بروز هر گونه مشکلي با مراجعه به مديران محترم گروههاي آموزشي، اقدام به رفع مشکل خواهند نمود.