مدیر آموزش

 
دکتر شهرام آجری
گروه آموزشی مهندسی مکانیک
درجه علمی دانشیار
تحصیلات دکترا

رشته تحصیلی مکانیک
نمابر: 37278889-041
تلفن: 37278001-041 داخلی 311

شرح وظایف:
اداره کل امور آموزشی دانشگاه عهده‌دار انجام تمامی امور آموزشی دانشجویان کاردانی، کارشناسی ناپیوسته و پیوسته، کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، دکترای حرفه‌ای و دکتری تخصصی می‌باشد. مهم‌ترین وظایف مدیرکل امور آموزشی دانشگاه به‌شرح زیر است:
1- دبیری شورای آموزشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات شورا.
2- تهیه و ابلاغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه هفتگی و امتحانی دروس دوره‌های مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه.
3- برنامه‌ریزی و بهره‌برداری مطلوب از امکانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی و پژوهشی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه.
4- هماهنگ ساختن فعالیت‌های آموزشی دانشگاه در رشته‌ها و گرایش‌های مختلف با همکاری رؤسای دانشکده‌ها.
5- نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پیشنهادات دانشکده‌ها نسبت به متون دروس و محتوای دروس بر اساس برنامه و سرفصل‌های مصوب.
6- بررسی و ارزیابی متون درس اساتید به‌منظور اطمینان از انطباق آنها با برنامه‌ها و سرفصل‌های مصوب.
7- تهیه و تنظیم برنامه‌های آموزشی و واحدهای درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی در محدوده مقررات.
8- اظهار نظر درباره ساعات تدریس و تحقیق و کار علمی اعضای هیأت علمی.
9- پیش‌بینی نیاز استخدام هیأت علمی و نیز اظهار نظر در مورد صلاحیت‌های علمی نامزد استخدامی.
10- بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصلاح سرفصل‌ها، اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفت‌های علمی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح جهت تصویب.
11- بررسی درخواست دانشکده‌ها برای ایجاد رشته یا گروه جدید.
12- مکاتبه با مراجع ذیصلاح، جهت اخذ مجوز ایجاد گروه جدید یا ایجاد و اجرای رشته جدید.
13- همکاری با واحدهای ذیربط جهت برگزاری کارگاه آموزشی برای پرسنل شاغل در بخش‌های آموزشی دانشکده‌ها.
14- انجام امور مربوط به بازنگری دروس.
15- استعلام از سازمان سنجش آموزش کشور در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو از آزمون سراسری در مقاطع مختلف تحصیلی.
16- ارسال فرم‌های اعلام ظرفیت به دانشکده‌ها و بررسی ظرفیت‌های اعلام شده از سوی دانشکده‌ها و تطابق با آیین‌نامه‌های موجود.
17- پیگیری امور مربوط به ظرفیت نهایی پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی.
18- همکاری در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
19- تهیه، تنظیم و نگهداری برنامه‌های مصوب آموزشی دانشجویان در کلیه دوره‌های مقاطع مختلف تحصیلی و تدوین مقررات مربوط به صورت کاتولوگ‌های معرفی دوره های کلیه مقاطع مختلف تحصیلی.
20- نظارت بر حسن اجرای آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذیربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه.
22- رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسایی‌های آیین‌نامه‌ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
23- همکاری با مسؤلین دانشگاه و وزارتخانه در امر برگزاری امتحانات ورودی دانشگاه‌ها و ...
24- نظارت بر اجرای آیین‌نامه‌ها در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان.
25- حضور در جلسه کمیسیون نقل و انتقالات و نظارت بر امور مربوطه به نقل و انتقالات دانشجویان.
26- نظر خواهی از دانشکده‌ها در خصوص تغییرات برنامه‌های آموزشی.
27- انجام امور ثبت‌نام و امتحانات دانشجویان در کلیه مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس سیاست‌های متخذه.
28- دریافت لیست پذیرفته‌شدگان از سارمان سنجش آموزش کشور.
29- اعمال دستورالعمل‌های صادره در خصوص ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان در هر ترم.
30- همکاری با دانشکده‌ها در تهیه برنامه‌های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس.
31- انجام امور مربوط به پذیرفته‌شدگان.
32- پاسخگویی به سؤالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی.
33- نظارت بر تهيه فرم‌هاي وضعيت تحصيلي براساس كارنامه‌ها و پرونده‌هاي تحصيلي دانشجويان.
34- نظارت بر امور مربوط به وظيفه عمومي دانشجويان و صدور گواهي اشتغال به تحصيل آنان.
35- انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی‌نامه و سایر مکاتبات.
36- ابلاغ برنامه‌های امتحانی بر طبق تصمیمات متخذه به گروه‌های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم.
37- دریافت لیست نمرات و حضور و غیاب و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کارنامه تحصیلی دانشجویان.
38- رسیدگی به تقاضای دانشجویان متقاضی مرخصی تحصیلی و دستور اقدام جهت دانشجویان مشمول.
39- نظارت بر حسن اجرای آزمونهای معرفی به استاد و تائید نمرات نهایی اعلام شده.
40- بررسی و نظارت بر اعلام به موقع نمرات پایان ترم از جانب اساتید و رسیدگی به مشکلات احتمالی و تائید نهایی لیست نمرات در نرم افزار جامع آموزشی.
41- تائید لیست دانشجویان رتبه اول جهت استفاده از تسهیلات مربوطه.
42- نظارت بر دروس تخصیص یافته اعضای هیئت علمی جهت بررسی رعایت اخذ حداقل واحد موظفی.
43- کنترل وضعیت آموزشی کلیه دانش آموختگان در جهت رعایت تقسیم‌بندی دروس تعیین شده، کنترل نمرات مکتسبه و اعمال آیین‌نامه‌های مربوط.
44- تائید احکام اخراج آموزشی صادر شده توسط کارشناسان آموزشی.
45- بررسي و طرح گواهي‌ها ومدارك پزشکی یا موارد خاص دانشجويان در جلسه كميسيون پزشكي و شورای آموزشی دانشگاه.
46- بررسي و نظارت بر رفع اشكالات كارنامه دانشجويان براساس مقررات مربوطه.
47- نظارت بر اجرای انجام امور فارغ‌التحصيلان، شامل: صدور گواهي موقت، تاييديه تحصيلي، دانشنامه و ریز نمرات دانش آموختگان.
48- رسيدگي به وضعيت تحصيلي دانشجويان عادي، مشروط، ممتاز، شاغل به تحصيل در رشته‌های مختلف، براساس آيين‌نامه‌هاي آموزشي و صدور و ارسال احكام مربوطه.
49- ارسال تأییدیه فارغ التحصیلی به دانشگاه‌ها و مراکز دولتی.
50- حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان.