تاریخ : جمعه 2 مهر 1395
کد 17

ارتباط با معاونت آموزشي

محل در دانشگاه : ساختمان رياست - طبقه فوقاني 

تلفن مستقيم:   37274893-041
فاکس:             37276066-041
مسئول دفتر : آقاي غلامحسين عليزاده - داخلي:  435