معاون آموزشی و پژوهشی

Responsive Imageدکتر مهدی اسرافیلی
استاد تمام گروه شیمی 
تلفن : ۳۷۲۷۴۸۹۳-۰۴۱
نمابر : ۳۷۲۷۶۰۶۶-۰۴۱
دفتر محل کار: ساختمان ریاست - حوزه معاونت آموزشی پژوهشی
ایمیل :  md.esrafili [at] gmail.com
صفحه شخصی :  https://res.maragheh.ac.ir/~mesrafili/

وظایف و اختیارات
- ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات وآیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه به واحدهای ذی ‌ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن.
- تدوین آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و دستورجلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذی‌صلاح برای تصویب.
- ارائه گزارش‌های توجیهی لازم به رئیس دانشگاه در خصوص وظایف مربوط به واحدهای تحت نظر.
- پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت‌های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست دانشگاه.
- نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آن‌ها.
- برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌ها و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت مطابق با اولویت‌های دانشگاه.
- همکاری با سایر معاونت‌ها جهت حسن اجرای برنامه دانشگاه.
- اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاست‌ها، مقررات و فرآیندهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه‎های اجرایی مربوط با رویکرد گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی و توسعه فعالیت‌های پژوهشی و فناوری در دانشگاه.
- برنامه‌ریزی امور آموزشی و پژوهشی با همکاری واحدهای ذی‌ ربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدهای تابعه و اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های آموزشی هر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به ﻫﻴﺄت رئیسه.
- پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای ﻫﻴﺄت علمی و مدیران آموزشی واحدهای مختلف در هر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای ﻫﻴﺄت علمی.
- اجرای دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی و ضمن خدمت.
- برنامه‌ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی – آموزشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی.
- برنامه‌ریزی آموزشی دانشگاه در راستای سند چشم‌انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین.
- اهتمام به برگزاری دوره‌های توانمندسازی و دانش‌افزایی.
- نظارت بر امور چاپ و انتشارات دانشگاه.
- ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل‌ها به منظور به ‌روز ‌رسانی، کارآمدی اعضای ﻫﻴﺄت علمی دانشگاه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنهاد لازم به وزارت حسب مورد.
- برنامه‌ریزی برای ارتقای مهارت‌های علمی – تخصصی دانشجویان جهت ورود به جامعه.
- نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در دانشگاه با هماهنگی وزارت متبوع.
- برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری به منظور ارتقاء  و افزایش سطح همکاری‌های علمی بین‌المللی.
- اولویت‌بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهش‌های کاربردی و مورد نیاز کشور.
- توسعه، تقویت و هدایت طرح‌های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش‌های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه‌های توسعه کشور و نقشه‌های جامع علمی کشور.
- کنترل و نظارت بر فرآیندهای آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه بر اساس تقویم تعیین شده در طرح‌نامه پروژه‌های مصوب پژوهشی و تحقیقاتی.
- مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه جهت ارائه به رئیس دانشگاه.
- ایجاد ارتباط لازم با ﻣﺆسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و فناوری و مبادله خدمات علمی.
- همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگذاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیه‌ امور قراردادهای تحقیقاتی و خدمات علمی بین دانشگاه و سایر ﻣﺆسسات.
- همکاری در اجرای دوره‌های کوتاه مدت پژوهشی برای ﻣﺆسسات غیردانشگاهی.
- برنامه‌ریزی جهت استفاده اعضای ﻫﻴﺄت علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخل و خارج از کشور (اعم از مراکز علمی پژوهشی حوزوی و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوب.
- تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان‌مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارک‌های علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوهشی دانشگاه.
- بررسی و ارزیابی فعالیت‌های دانشگاه در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعه کشور براساس اهداف سند چشم انداز و برنامه‌های توسعه‌ی کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در ﻫﻴﺄت رئیسه.
- شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه‌های علمی – پژوهشی مشترک و برنامه‌ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی – پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی مناسب با حوزه تخصصی دانشگاه.
- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.