تاریخ : پنجشنبه 6 بهمن 1401
کد 124

دروس ارایه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند لیست دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 از طریق فایلهای ذیل قابل دریافت می باشد:
دروس گروه معارف اسلامی:         PDF
دروس تربیت بدنی1 و ورزش1:     PDF
دانشکده علوم پایه:                      کارشناسی :  PDF                 کارشناسی ارشد و دکترا:  PDF
دانشکده فنی و مهندسی:             PDF
دانشکده علوم انسانی:                PDF
دانشکده کشاورزی:                      PDF