تاریخ : سه شنبه 29 مهر 1399
کد 93

اطلاعیه ثبت نام رشته سوابق تحصیلی 1399

بسمه تعالي با حمد وسپاس به درگاه خداوند دانا و تواناي مطلق و با عرض تبريك و تهنيت به اطلاع خواهران و برادران عزيزي كه در مرحله سوابق تحصیلی آزمون سراسري سال 1399 در رديف پذيرفته شدگان نهايي دانشگاه مراغه قرار گرفته‌اند مي رساند:
اطلاعیه               PDF
فرم های لازم       PDf


شماره دانشجویی رشته ها: 

ریاضیات و کاربردها                PDF
شیمی محض                         PDF
مهندسي توليدوژنتيك گياهي    PDF
علوم و مهندسی باغبانی          PDF
علوم و مهندسی خاک              PDF