تاریخ : سه شنبه 23 مهر 1398
کد 86

آغاز ثبت نام کلاس های مرکز آموزش های دانشگاه مراغه

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه مراغه برگزار می کند.
برای اطلاع و ثبت نام در دوره های زبان انگلیسی، زبان فرانسه، زبان آلمانی و کامپیوتر .. و سایر دوره ها به اتاق سرکار خانم دکتر بوذری سرپرست واقع در دانشکده علوم انسانی، طبقه دوم و یا دفتر آموزش های عالی دانشگاه مراغه واقع در دانشکده کشاورزی، سالن کتابخانه، طبقه دوم، روبروی پله ها مراجعه و یا با شماره های ذکر شده در پوستر در ارتباط باشید.

لینک فرمهای ثبت نام: لینک