تاریخ : يکشنبه 10 تير 1397
کد 63

اطلاعیه های ترم تابستان

کلیه اطلاعیه های ترم تابستان در این محل قرار داده خواهد شد.
اطلاعیه ترم تابستان                                 PDF

لیست دروس ترم تابستان و برنامه امتحانی  PDF   ضمناً دروسی که به حد نصاب نرسیده اند مشخص شده اند. 

لیست نمرات ترم تابستان 
 
ردیف دروس عمومی واحد استاد نمره
1 فارسی عمومی 3 خانم فاطمه معنوی نمره
2 زبان عمومی 3 دکتر فرهاد مظلوم نمره
3 تفسیر موضوعی قرآن 2 آقای یعقوب عدلی نمره
4 اندیشه اسلامی 1 2 آقای غلامعلی یاحقی نمره
5 اندیشه اسلامی 2 2 دکتر علی موسوی نمره
6 انقلاب اسلامی ایران 2 آقای جبار نجاری نمره
7 آيین زندگي(اخلاق کاربردي) 2 آقای قادر غدیری نمره
8 دانش خانواده و جمعیت 2 آقای علی ناصری نمره
9 تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2 آقای منصور عباسی نمره
10 تربيت بدني 1 (خواهران) 1 دکتر سولماز بابایی نمره
11 تربيت بدني 2 (خواهران) 1 دکتر سولماز بابایی نمره
12 تربيت بدني 1 ( برادران) 1 د کتر صالح معظم نمره
13 تربيت بدني 2 ( برادران) 1 د کتر صالح معظم نمره
14 زبان و ادبیات ترکی 2 آقای ودود دوستی نمره
15 ریاضی عمومی 1 3 و 4 دکتر علی شکری نمره
16 ریاضی عمومی 2 3 و 4 دکتر محمدرضا عظیمی نمره
18 مبانی برنامه نویسی کامپیوتر 3 دکتر مهدی جهانگیری نمره
19 ریاضیات مهندسی 3 دکتر محمد شهریاری نمره
21 محاسبات عددی 2 دکتر علی شکری نمره
22 معادلات دیفرانسیل 3 دکتر محمد مهدیزاده نمره
23 فيزيک پايه 1 3 و 4 دکتر محمدرضا سیار نمره
24 فيزيک پايه 2 3 و 4 دکتر مسعود مهرابیان نمره
26 آمار و احتمالات 1 3 دکتر محمد شهریاری نمره
28 آمار و احتمال مهندسی 3 دکتر محمد شهریاری نمره
29 زیست شناسی سلولی 3 آقای محمدکاظم بهرامی نمره
31 ترمودینامیک مهندسی شیمی 1 3 دکتر اسداله کریمی نمره

 

* دانشجویان بدهکار در لیست ها نیامده اند.