تاریخ : چهارشنبه 4 بهمن 1396
کد 55

اطلاعیه ثبت نام

اطلاعیه ثبت نام از پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت سال 96
به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال 1396 می رساند جهت ثبت نام در یکی از روزهای 14 ، 15 و یا 16 بهمن ماه با مدارک اعلامی سازمان سنجش به این دانشگاه مراجعه نمایند. 

1- اصل گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهي يا گواهي موقت آن به همراه دو برگ كپي از آن.
2- اصل ‌مدرك ‌و ‌يا گواهي ‌ديپلم ‌متوسطه ‌نظام‌جديد آموزش‌ متوسطه ‌و سال‌ ما قبل ‌ديپلم‌ به همراه دو برگ كپي از آن.
3- اصل كارنامه تحصيلي ديپلم متوسطه نظام جديد.
4- اصل شناسنامه و يك سري كپي از تمام صفحات آن.
5- اصل كارت ملي بانضمام 2 برگ كپي از پشت و روي آن.
6- شش قطعه عكس تمام رخ 4×3 تهيه شده درسال جاري.
7- مدركي‌ كه ‌وضعيت ‌نظام ‌وظيفه داوطلبان را با توجه ‌به ‌يكي از بند‌هاي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون (دفترچه شماره يك) مشخص كند(براي برادران).
8- اصل حكم مرخصي سالانه يا موافقت رسمي و بدون قيد و شرط سازمان متبوع براي كارمندان دولت .
9- اصل‌حكم ‌استخدامي و يا گواهي رسمي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري و يك نسخه فتوكپي آن، براي كارمندان رسمي وزارت علوم‌، تحقيقات و فناوري و دانشگاهها و موسسات آموزشي و پژوهشي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كه با استفاده از سهميه كارمندي در رديف پذيرفته‌شدگان‌ رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ نوبت‌ دوم (شبانه) دانشگاهها و موسسات آموزش عالي قرار گرفته‌اند.
10- معرفي نامه رسمي از ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و يا اداره كل امور اداري وزارت جهاد كشاورزي با امضاء و مهر هريك از روساي ارگانهاي مذكور براي پذيرفته شدگان با سهميه فوق الذكر.