تاریخ : يکشنبه 1 بهمن 1396
کد 52

آیین نامه های صدور معافیت تحصیلی

کلیه آیین نامه های مربوط به نظام وظیفه
 کلیه آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به نظام وظیفه جهت استفاده کلیه دانشجویان از لینکهای ذیل قابل دریافت است. امیدورام مورد استفاده قرار بگیرد.