تاریخ : شنبه 5 شهريور 1401
کد 120

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1402-1401 - دانشگاه مراغه - مصوب شورای آموزشی
فایل PDF