تاریخ : دوشنبه 30 خرداد 1401
کد 117

اطلاعیه امتحانات ورودی 1400

اطلاعیه بسیار مهم آموزشی

بدینوسیله به استحضار می رساند، با عنایت به درخواست تعداد کثیری از دانشجویان ورودی ۱۴۰۰ جهت برگزاری کلاسهای حل تمرین و رفع اشکال و همچنین داشتن فرصت کافی جهت اسکان در خوابگاه قبل از برگزاری امتحانات و طبق مصوبه هیات رئیسه دانشگاه، امتحانات ورودی ۱۴۰۰ با یک هفته تاخیر و از تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۱ شروع خواهد شد. لذا تاریخ امتحانات هفته اول به شکل زیر تغییر خواهد یافت.
ادامه ....

PDF