تاریخ : چهارشنبه 4 خرداد 1401
کد 115

اطلاعیه بسیار مهم در خصوص زمان امتحانات دروس عمومی ترم دوم سال 1401 برای ورودیهای 1400

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که زمان امتحانات دروس معارف و تربیت بدنی به شرح ذیل تغییر یافته اند.
اطلاعیه PDF