تاریخ : دوشنبه 1 شهريور 1400
کد 105

اطلاعیه در خصوص نحوه پرداخت شهریه

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند جهت اطلاع از نحوه پرداخت شهریه اطلاعیه ذیل را مطالعه نمایند.
PDF