اوقات شرعی 
 
  مدیریت پژوهش و فناوری
دکتر غلامحسین قره خانی
دانشیار گیاه پزشکی
 
شماره تماس: 37278889-041
شماره تلفن داخلی: 318-04137273068
نمابر : 37278889-041
ایمیل: gharekhani@maragheh.ac.ir
 
 
اهداف:
- تلاش درجهت توسعه اقتصاد دانش بنیان ازطریق هماهنگی و هم افزائی بین بخشی و بین دستگاهی
- اعتلای ارتباطات بین دانشگاهی و مراکز پژوهشی، علمی فناوری و نوآوری
- برنامه ریزی درجهت تامین منابع مالی جدید برای دانشگاه
- ترغیب  و تشویق اعضای هیات علمی و هدایت آنان در مسیر انجام پژوهش های کاربردی
 
برنامه ‏ها:
- انجام بررسی های لازم و پیشنهادخواهی کلی در زمینه فعالیت های پژوهشی دانشگاه
- تنظیم برنامه های پژوهشی دانشگاه در قالب سیاست های پژوهشی مصوب و هماهنگی برای اجرای آنها
- برگزاری هم اندیشی های تخصصی با اعضای هیات علمی درحوزه فناوری و نوآوری در راستای همسوسازی جریان های فکری دراین حوزه و استفاده ازنظرات سازنده در پیشبرد سیاستهای مورد نظر
- بهره برداری وجهت دهی تحقیقات اعضای هیات علمی به سمت  توسعه فناوری و نوآوری ازطریق تاسیس و توسعه شرکتهای دانش بنیان و حمایت و هدایت این شرکت ها
- تعامل بادستگاه ها، سازمان ها، مراکز صنعتی و خدماتی و عقد توافق نامه های پژوهشی بین دستگاهی با این دانشگاه برای اجرای طرح های پژوهشی مورد نظر آنها و پی گیری اجرائی نمودن آنها
- برنامه ریزی درجهت ایجاد و توسعه زیرساخت های مورد نیاز دانشگاه باتوجه به مزیت های منطقه (آزمایشگاه ها و مراکز تخصصی و...)
- برنامه ریزی و تلاش در راستای اخذ قطب های علمی
- برنامه ریزی و تلاش برای اخذ موافقت های اصولی پژوهشکده های زیست فناوری  وگیاهان داروئی
- تشویق و ترغیب راه اندازی نشریات علمی مختلف توسط گروه های آموزشی
- همکاری باگروه های آموزشی مختلف درراستای برگزاری همایش ها، کنفرانس ها و سایر نشست های علمی مبتنی بر اولویت های دانشگاه
- تشویق و ترغیب همکاران هیات علمی در جهت تعریف پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در راستای الویت های پژوهشی  صندوق توسعه ملی در جهت جذب حمایت های مالی این صندوق و نیز ارائه طرح درسازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران
 
وظایف:
- انجام امورات مربوطه به اجرائی نمودن برنامه های فوق
- وظایف مندرج درآئین نامه جامع مدیریت دانشگاه‏ها
عضویت در شوراها:
 هیات رئیسه دانشگاه
شورای پژوهشی دانشگاه
شورای انتشارات
شورای تحصیلات تکمیلی
کمیته اقتصاد مقاومتی
شورای اچ اس ای
 
سوابق اجرایی :
 
  • رییس منتخب دانشکده کشاورزی مراغه – ۱۳۸۲- ۱۳۸۴
  • رییس مجتمع آموزشی مراغه – اردیبهشت تا مهر ۱۳۸۴
  • مدیر گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی- دانشگاه مراغه – ۱۳۸۹-۱۳۹۲
  • عضو کمیته خشکسالی دانشکده کشاورزی- دانشگاه مراغه- ۱۳۹۱-۱۳۹۲
  • عضو کمیته گیاهان دارویی دانشکده کشاورزی- دانشگاه مراغه- ۱۳۹۱-۱۳۹۲
  • عضو کمیته مزرعه دانشگاه مراغه ۱۳۹۰-۱۳۹۲
  • دبیر انتخابی کمیته منتخب ارتقای دانشگاه مراغه – ۱۳۹۰- ۱۳۹۲
  • عضو کارگروه برسی توانایی علمی گروه گیاهپزشکی ۱۳۸۹-۱۳۹۲
  • مدیر گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی- دانشگاه مراغه – ۱۳۹۳-۱۳۹۴
  • مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه مراغه ۱۳۹۴ تا حال