پایگاه های اطلاعاتی

مركز پايگاه هاي اطلاعاتي

اين بخش كه بخش كوچكي از كتابخانه را تشكيل مي دهد، در ابتداي سال تحصيلي 1388 با پرداخت هزينه يك ميليون تومان اشتراك، با يك رايانه راه اندازي شد. اين رايانه از طريق خط تلفن به دانشگاه تبريز وصل شدو به صورت يكي از رايانه هاي دانشگاه تبريز، ارائه خدمات به مراجعين صورت مي پذيرفت و الان با اشتراک پایگاههای متعدد به ارائه خدمات می پردازد.
اساتيد و اعضاي هيئت علمي و دانشجويان تحصيلات تكميلي و حتي دانشجويان كارشناسي با مراجعه به اين مركز، نياز اطلاعاتي خود را رفع مي كنند.
همانطور كه در اغلب موارد شاهد بوده ايم و تمام كتابداران نيز با اين مسأله روبرو هستند، استفاده كنندگان از پايگاه هاي اطلاعاتي به دليل عدم آشنايي كافي با موتورهاي جستجو و يا پايگاه هاي اطلاعاتي خاص رشته خود، در بسياري از موارد قادر به رفع نياز اطلاعاتي خود نبوده و متأسفانه در بسياري از موارد حتي نياز به راهنمايي را با كتابدار در ميان نمي گذارند. در اين ميان كتابدار با اخلاق به عنوان يك دوست و داوطلب براي كمك به مراجعه كننده،  نقش مهمي را ايفا مي كند و كاركنان اين كتابخانه نيز هنگام عدم آشنايي مراجعه كننده با راهبردهاي جستجو در پايگاه هاي اطلاعاتي، آموزشها، راهنمايي ها و كمك هاي لازم را ارائه مي دهند البته تا جايي كه اختلالي در كارهاي اصلي كتابخانه يعني بخش امانت به وجود نيايد و در بيشتر موارد كارهاي بخش امانت مانع از كمك داوطلبانه به مراجعه كننده اي كه نياز به راهنمايي دارد و نياز خود را با كتابدار در ميان ننهاده، مي شود و كتابدار از اين نياز غافل مي شود.