آغاز سال تحصیلی جدید خدمت کلیه دانشجویان و اساتید گرانقدر مبارک باد.
 سامانه آموزشی سما
 

اطلاعیه برگزاری ترم تابستان سال 1400

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان محترم دانشگاههای وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور می رساند نیمسال تابستان سال تحصیلی 1400-1399 در دانشگاه مراغه برگزار خواهد شد. کلیه دانشجویان در صورت تمایل می توانند در این دوره شرکت نمایند. جهت اطلاع از برنامه درسی و امتح ...

نظامنامه اخلاق آموزش

عنوان: نظامنامه اخلاق آموزش تدوین: معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشاوره علمی: انجمن علمی اخلاق کاربردی ایران مشاکرت: دفتر برنامه ریزی آموزش عالی صفحه آرایی و چاپ: اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاریخ: بهمن ماه 1399

اطلاعیه دانشگاه مراغه در خصوص مصاحبه پذیرش نیمه متمرکز دکترای سال 1400

به اطلاع دارندگان حد نصاب علمی اعلامی دانشگاه برای مرحله اول آزمون دکترای سال 1400 می رساند اجرای مرحله دوم (مصاحبه و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) برابر دستورالعمل ابلاغی شماره 8038 مورخ 08/02/1400 سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.

شماره دانشجویی ورودیهای تکمیل ظرفیت

شماره دانشجویی از فایل ذیل قابل دریافت است.

دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند لیست دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 از طریق فایلهای ذیل قابل دریافت می باشد:

  اطلاعیه برگزاری ترم تابستان سال 1400

  1400/04/15

  نظامنامه اخلاق آموزش

  1400/03/17

  اطلاعیه دانشگاه مراغه در خصوص مصاحبه پذیرش نیمه متمرکز دکترای سال 1400

  1400/03/03

  شماره دانشجویی ورودیهای تکمیل ظرفیت

  1399/11/20

  دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

  1399/11/02

  اطلاعیه ثبت نام رشته های با آزمون سراسری 1399

  1399/08/17

  اطلاعیه ثبت نام کارشناسی ارشد 1399

  1399/08/07

  اطلاعیه ثبت نام رشته سوابق تحصیلی 1399

  1399/07/29

   اطلاعیه ها

   اطلاعیه برگزاری ترم تابستان سال 1400

   نظامنامه اخلاق آموزش

   اطلاعیه دانشگاه مراغه در خصوص مصاحبه پذیرش نیمه متمرکز دکترای سال 1400

   شماره دانشجویی ورودیهای تکمیل ظرفیت

   دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

    رویدادهای آموزشی و پژوهشی

    آغاز ثبت نام از پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-96
    انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه و پژوهشگران دانشجویی برتر