امتحانات پایان سال، آخرین مرحله سال تحصیلی به شمار می آید. قطعا دانشجویان درصدد این هستند تا با برنامه ریزی هر چه بهتر موفقیت خود را بیشتر نمایند. با دانستن برخی نکات کلیدی این موفقیت کاملتر می شود و لذا به همین منظور معاونت آموزشی و پژوهشی توصیه هایی برای دانشجویان ارائه کرده است.
آغاز سال تحصیلی جدید خدمت کلیه دانشجویان و اساتید گرانقدر مبارک باد.

توصیه هایی در خصوص ارتباط بین دانشجو ، دانشگاه و خانواده

از آنجایی که نحوه ارتباط بین دانشجو و خانواده می تواند تاثیرات بسیار مهمی در وضعیت تحصیلی دانشجویان داشته باشد. از این رو معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه مراغه در صدد بهبود این رابطه توصیه هایی را که نظر متخصصین این امر است را تهیه نموده که در ادامه به استحضار خواهد رسید. ضمنا امکان بررسی نمرات تحصیلی دانشجویان در سیستم آموزشی دانشگاه فراهم گردیده است که در ادامه نحوه استفاده از آن نیز ارائه خواهد گردید.

نکته هایی در خصوص امتحانات پایانی نیمسال تحصیلی

امتحانات پایان سال، آخرین مرحله سال تحصیلی به شمار می آید. قطعا دانشجویان درصدد این هستند تا با برنامه ریزی هر چه بهتر موفقیت خود را بیشتر نمایند. با دانستن برخی نکات کلیدی این موفقیت کاملتر می شود و لذا به همین منظور معاونت آموزشی و پژوهشی توصیه هایی برای دانشجویان ارائه کرده است.

اطلاعیه ثبت نام

قابل توجه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال 1396

اطلاعیه ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی 1396

جهت اطلاع از زمان و مدارک مورد نیاز جهت ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی 1396 به سایت زیر مراجعه نمایید.

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال 1396

پذیرفته شدگان کنکور لطفا با توجه به لینک پیوستی مراحل ثبت نام در دانشگاه را انجام دهند

  توصیه هایی در خصوص ارتباط بین دانشجو ، دانشگاه و خانواده

  1396/09/08

  نکته هایی در خصوص امتحانات پایانی نیمسال تحصیلی

  1396/08/24

  اطلاعیه ثبت نام

  1396/08/13

  اطلاعیه ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی 1396

  1396/07/01

  اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال 1396

  1396/06/26

  آیین نامه های دانشجوی

  1396/03/09

  آگهی مهم در خصوص حذف پزشکی

  1396/03/03

   اطلاعیه ها

   توصیه هایی در خصوص ارتباط بین دانشجو ، دانشگاه و خانواده

   نکته هایی در خصوص امتحانات پایانی نیمسال تحصیلی

   اطلاعیه ثبت نام

   اطلاعیه ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی 1396

    رویدادهای آموزشی و پژوهشی

    آغاز ثبت نام از پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد سال تحصیلی 97-96
    انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه و پژوهشگران دانشجویی برتر