تاریخ : پنجشنبه 2 بهمن 1399
کد 96

دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند لیست دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 از طریق فایلهای ذیل قابل دریافت می باشد:
دروس گروه معارف اسلامی:        PDF
دانشکده علوم پایه :                   کارشناسی :  PDF                 کارشناسی ارشد و دکترا:  PDF
دانشکده فنی و مهندسی:            PDF
دانشکده علوم انسانی :               PDF
دانشکده کشاورزی :                     PDF
نجوم و اختر فیزیک :                    PDF