تاریخ : سه شنبه 4 شهريور 1399
کد 90

دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند لیست دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 از طریق فایلهای ذیل قابل دریافت می باشد:
دروس گروه معارف اسلامی:        PDF
دانشکده علوم پایه :                    PDF
دانشکده فنی و مهندسی:            PDF
دانشکده علوم انسانی :               PDF
دانشکده کشاورزی :                     PDF

دروس تربیت بدنی :                     PDF