تاریخ : دوشنبه 26 اسفند 1398
کد 88

راه اندازی سامانه آموزشهای مجازی دانشگاه مراغه

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند :

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند با عنایت به راه اندازی سامانه آموزشهای مجازی دانشگاه مراغه خواهشمند است با مراجعه به آدرس lms.maragheh.ac.ir نسبت به ورود به سیستم با اطلاعات شماره دانشجویی و کد ملی اقدام نمایید.  بعد از ورود به سیستم دروس انتخابی در سیستم سما را انتخاب و در کلاسهای مربوطه شرکت نمایید. شرکت در این کلاسهای ضروری می باشد.