تاریخ : شنبه 19 مرداد 1398
کد 78

نتایج پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد و دکترای سال 1398

پیرو فراخوانهای این دانشگاه در اردیبهشت ماه سال 1398 نتایج پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد و دکترای این دانشگاه به شرح ذیل می باشد.
فایل PDF