تاریخ : شنبه 10 شهريور 1397
کد 67

اعلام نتایج استعدادهای درخشان دانشگاه مراغه

بدینوسیله به اطلاع داوطلبان استفاده از سهمیه استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا می رساند که برابر اعلام مصوبات گروههای آموزشی اسامی پذیرفته شدگان به قرار ذیل می باشد.

پذیرفته شدگان مقطع ارشد 

نام نام خانوادگی نوع مقطع کارشناسی رشته تحصیلی کد رشته محل عنوان رشته محل انتخابی
هادي باقرزاده کارشناسی پیوسته اموزش زبان انگليسي 13129 دانشگاه مراغه /علوم انساني /مجموعه زبان انگليسي /اموزش زبان انگليسي *----/روزانه
حانيه شب خيز کارشناسی پیوسته توليدات گياهي -توليدوبهره برداري ازگياهان دارويي ومعطر--كارشناسي 23479 دانشگاه مراغه /كشاورزي /مجموعه زراعت واصلاح نباتات /اگرواكولوژي *----/روزانه
فاطمه كيومرزي شيراز کارشناسی پیوسته توليدات گياهي -توليدوبهره برداري ازگياهان دارويي ومعطر--كارشناسي 23671 دانشگاه مراغه /كشاورزي /علوم ومهندسي باغباني /علوم ومهندسي باغباني *گياهان دارويي /روزانه
سحر جلاليان کارشناسی پیوسته توليدات گياهي -توليدوبهره برداري ازگياهان دارويي ومعطر--كارشناسي 23690 دانشگاه مراغه /كشاورزي /علوم ومهندسي باغباني /علوم ومهندسي باغباني *توليدمحصولات گلخانه اي /روزانه
زهرا بكي کارشناسی پیوسته جغرافياوبرنامه ريزي شهري 10489 دانشگاه مراغه /علوم انساني /مجموعه علوم جغرافيايي /جغرافياوبرنامه ريزي شهري *امايش شهري /روزانه
زهرا گلي پور کارشناسی پیوسته جغرافياوبرنامه ريزي شهري 10504 دانشگاه مراغه /علوم انساني /مجموعه علوم جغرافيايي /جغرافياوبرنامه ريزي شهري *برنامه ريزي مسكن وبازافريني شهري /روزانه
سودا احدي مطلق کارشناسی پیوسته زيست شناسي سلولي مولكولي -ميكروبيولوژي 17728 دانشگاه مراغه /علوم پايه /مجموعه زيست شناسي سلولي ومولكولي /زيست فناوري *ميكروبي /روزانه
سوگندسادات موسوي کارشناسی پیوسته شيمي -كاربردي 19965 دانشگاه مراغه /فني ومهندسي /مهندسي پليمر/مهندسي پليمر*فراورش /روزانه
ارزو جبارنژاد شيرامين کارشناسی پیوسته شيمي -كاربردي 16947 دانشگاه مراغه /علوم پايه /مجموعه شيمي /نانوشيمي *----/روزانه
ميرامير يوسفي کارشناسی پیوسته مهندسي عمران 20688 دانشگاه مراغه /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي عمران /مهندسي عمران *سازه /روزانه
الهه عليزاده کارشناسی پیوسته مهندسي عمران 20688 دانشگاه مراغه /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي عمران /مهندسي عمران *سازه /روزانه
طاهره دهقان كلجاهي کارشناسی پیوسته مهندسي عمران 20844 دانشگاه مراغه /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي عمران /مهندسي عمران *اب وسازه هاي هيدروليكي /روزانه
ليلا حبيبي کارشناسی پیوسته مهندسي عمران 20806 دانشگاه مراغه /فني ومهندسي /مجموعه مهندسي عمران /مهندسي عمران *مديريت منابع اب /روزانه
مينا مرجاني دوه بيوني کارشناسی پیوسته مهندسي كشاورزي -علوم باغباني 23597 دانشگاه مراغه /كشاورزي /علوم ومهندسي باغباني /علوم ومهندسي باغباني *درختان ميوه /روزانه
فايزه حياتي کارشناسی پیوسته مهندسي كشاورزي -علوم باغباني 23648 دانشگاه مراغه /كشاورزي /علوم ومهندسي باغباني /علوم ومهندسي باغباني *گياهان زينتي /روزانه
صبا وثوقيان کارشناسی پیوسته مهندسي كشاورزي -علوم خاك 23927 دانشگاه مراغه /كشاورزي /مجموعه مديريت حاصلخيزي -زيست فناوري ومنابع خاك /مديريت حاصلخيزي وزيست فناوري خاك *بيولوژي وبيوتكنولوژي خاك /روزانه

 


پذیرفته شدگان مقطع دکترا

نام نام خانوادگی رشته تحصیلی معدل وضعیت فارغ التحصیلی رشته محل انتخابی
مرتضي تهمورسي مجموعه رياضي 17/59 فارغ التحصیل 2824 - دانشگاه مراغه/علوم پايه/رياضي *اناليز/روزانه
مريم محمدزاده القو مجموعه زراعت واصلاح نباتات 18/16 دانشجو ترم آخر 4887 - دانشگاه مراغه/كشاورزي ومنابع طبيعي/اگروتكنولوژي *فيزيولوژي گياهان زراعي/روزانه
هدايت عبدولي مجموعه زراعت واصلاح نباتات 17/18 فارغ التحصیل 4911 - دانشگاه مراغه/كشاورزي ومنابع طبيعي/اگروتكنولوژي *اكولوژي گياهان زراعي/روزانه