تاریخ : سه شنبه 30 مرداد 1397
کد 65

تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97

بر اساس مصوبه شورای آموزشی تقویم آموزشی سال تحصیلی 98-97 به شرح ذیل می باشد.
فایل PDF