تاریخ : يکشنبه 24 تير 1397
کد 62

لیست دانشجویان دانشکده فنی دارای نواقص پرونده

اطلاعیه آموزشی

به اطلاع کلیه دانشجویانی که دارای نواقص در پرونده تحصیلی هستند می رساند که هر چه سریعتر نسبت به رفع نواقص پرونده اقدام نمایند در غیر اینصورت در زمان انتخاب واحد ترم آینده با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

مهندسی مکانیک  PDF
مهندسی شیمی  PDF
مهندسی مواد   PDF
مهندسی عمران  PDF
رشته های ارشد  PDF