تاریخ : چهارشنبه 1 شهريور 1402
کد 129

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1403-1402- دانشگاه مراغه - مصوب شورای آموزشی
فایل PDF