تاریخ : يکشنبه 22 مرداد 1402
کد 128

فراخوان

فراخوان 37مين جشنواره بين‌المللی خوارزمی و 2مين جشنواره نوآوری و فناوری خوارزمی

فراخوان 37مين جشنواره بين‌المللی خوارزمی و 2مين جشنواره نوآوری و فناوری خوارزمی (تیر تا پایان شهریور 1402)

https://ka.irost.org