اوقات شرعی 
 
  معرفی و وظایف
 اداره تحصيلات تكميلي در راستاي توسعه رشته هاي تخصصي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي پي . اچ . دي ،افزايش توانمندي دانشجويان و نيز رشد توليدات علمي ايجاد شده است.

رسيدگي به امور اجرايي ذيل از اهم وظايف اين اداره مي باشد:
1-   ثبت نام از پذيرفته شدگان آزمون هاي مقاطع كارشناسي ارشد ،دكتري پي . اچ .دي ،ام. پي . اچ،دكتري تخصصي پژوهشي
2-   بررسي درخواستهاي مرخصي تحصيلي ،فرصت تحصيلي اضافي،انصراف،بازگشت به تحصيل،تبديل بورس خارج به داخل براساس قوانين و مقررات مصوب
3-   ارسال آيين نامه ، مصوبات آموزشي و سرفصل دروس به دانشكده هاي مربوطه
4-   تهيه گزارش وضعيت تحصيلي دانشجويان جهت طرح در شوراي آموزشي و كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه
5-   انعكاس وضعيت تحصيلي دانشجويان به مراجع ذيصلاح طبق مقررات
6-   بررسي پرونده آموزشي دانشجويان ،فارغ التحصيلان و انجام امور لازم براي تكميل پرونده
7-   گسترش و راه اندازي رشته هاي جديد مقاطع تحصيلي تكميلي
8-   ارسال برنامه هاي آموزشي پيشنهادي به وزارت متبوع جهت تصويب
9-   امور مربوط به دانشجويان دوره دكتري تخصصي پي . اچ . دي متقاضي فرصت مطالعاتي
10- بررسي و اقدام در خصوص درخواست هاي انتقال و مهماني دانشجويان از اين دانشگاه به دانشگاه ديگر و بالعكس
11- پيگيري و نظارت بر حسن اجراي مقررات و آيين نامه هاي آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي در دانشكده هاي تحت پوشش
12- مكاتبات لازم با وزارت متبوع و دانشكده ها در مورد اعلام ظرفيت پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيلات تكميلي
13-تنظيم تفاهم نامه هاي آموزشي با ساير دانشگاهها
14-صدور احكام بورسيه داخل دانشگاه
15- مكاتبات مربوط به كمك هزينه تحصيلي دستياران باليني و دانشجويان پي . اچ . دي