اوقات شرعی 
 
  معرفی و وظایف

 اداره‌كل امور آموزشي دانشگاه مراغه، کليه امور آموزشی مربوط به دانشجويان مقطع کارشناسي از قبيل برنامه ريزی ، نام نويسی، انتخاب واحد ، نظارت بر برگزاري امتحانات و نگهداری نمرات و … را به عهده داشته و اين مهم را به کمک واحد آموزش دانشکده ها انجام ميدهد. لازم بذکر است که ادارة کل امور آموزشي دانشگاه صرفا مجری قوانين و مقررات وزارت علوم تحقيقات و فناوري، مصوبات شورای آموزشي دانشگاه، کميسيون موارد خاص مي‍باشد.