اوقات شرعی 
 
  معرفی و وظایف

این اداره یک از ادارات تابعه مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه می باشد که کارکنان شاغل در این اداره ضمن خیر مقدم به کلیه پذیرفته شدگان این دانشگاه و آرزوی موفقیت تحصیلی با ارائه خدمات آموزشی مربوط به ثبت نام در بدو ورود و اطمینان خاطر لازم مبنی بر امین بودن در نگهداری مدارک ارائه شده به این عزیران سایر خدمات به شرح ذیل در طول تحصیل به دانشجویان ارائه می نماید.

شرح وظايف کارکنان وکارشناسان در اداره ثبت نام و پذيرش
1. ثبت نام از پذيرفته شدگان مقاطع مختلف تحصيلي از آزمون كنكور سراسري ، كارداني به كارشناسي ناپيوسته ، كارشناسي ارشد و پي اچ دي . سهمیه هیئت علمی ، شاهد ، کمیسیون مواردخاص و اتباع خارجي بورسيه و ....
2. بررسي درخواستهاي انتقال،جابجايي و ميهماني از دانشگاه هاي ديگر به اين دانشگاه و دانشجويان اين دانشگاه به ساير دانشگاهها و مکاتبات مربوط به آن
3. محاسبه شهريه دانشجويان مشمول پرداخت شهريه ، اخذ آن و اعلام به معاونت آموزشي و دانشكده مربوطه
5. صدور و ارائه كارت دانشجويي کامپیوتری
6. مکاتبات مربوط به نظام وظیفه (درخواست معافیت تحصیلی ، اعلام اخراج و انصراف و انتقال، اعلام فراغت از تحصیل .صدور گواهی اشتغال به تحصیل)
7. اعلام تغییرات شناسنامه ای به سازمان سنجش و دانشکده
8. .درخواست ظرفيت پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي از دانشكده ها ، طرح در شوراي آموزشي دانشگاه و اعلام ظرفيت از طريق پرتال دانشگاهي .و يا اعلام به وزارت متبوع .
9. بررسي و ثبت نام از دانشجويان انتقالي و تكميل دوره از خارج كشور در صورت ارائه مكاتبه از وزارت متبوع .
10. تهيه و تنظيم صورتجلسات كميسيون نقل و انتقالات دانشگاه