تاریخ : دوشنبه 23 مهر 1397
کد 69

مراحل لغو تعهدات آموزش رایگان برای دانشجویان انصرافی و اخراجی

به اطلاع دانشجویان انصرافی و اخراجی متقاضی لغو تعهدات آموزش رایگان می رساند:
۱-با مراجعه به سایت portal.saorg.ir نسبت به ثبت نام جهت لغو تعهدات خود اقدام نمایند.   

راهنمای لغو تعهدات PDF

دستورالعمل لغو تعهدات PDF


پس از دریافت نامه لغو تعهدات از سامانه امور دانشجویی توسط متقاضی با مراجعه به آموزش کل و تایید نامه توسط آموزش کل، می توانید نسبت به دریافت اصل مدارک از آموزش دانشکده اقدام نمایید.
آموزش کل دانشگاه