تاریخ : دوشنبه 23 مهر 1397
کد 68

مراحل صدور دانشنامه

به اطلاع فارغ التحصیلان متقاضی صدور دانشنامه می رساند:
بدینوسیله به اطلاع فارغ التحصیلان محترم می رساند جهت دریافت دانشنامه باید مراحل ذیل را انجام دهند. 

الف) داشجویان روزانه :
1-با مراجعه به سایت portal.saorg.ir نسبت به لغو تعهدات خود اقدام نمایند.   
راهنمای لغو تعهدات PDF
دستورالعمل لغو تعهدات PDF

2-تکمیل فرم درخواست صدور دانشنامه
فرم درخواست صدور دانشنامه PDF
فرم رسید دریافت دانشنامه PDF


3-ارسال فرم درخواست صدور دانشنامه به همراه مدارک درخواست شده در فرم به آدرس :
مراغه – اتوبان امیرکبیر – میدان مادر دانشگاه مراغه – آموزش کل دانشگاه ذکر جمله مربوط به صدور دانشنامه ضروری می باشد.

4-پس از وصول مدارک توسط آموزش کل در صورت تکمیل بودن مدارک حداکثر در مدت 7 روز کاری دانشنامه صادر می گردد. جهت پیگیری صدور می توانید پس از 7 روز کاری با داخلی 316 تماس حاصل فرمائید.
 
ب)  داشجویان نوبت دوم:
1-درصورت داشتن اقساط شهریه نسبت به تسویه بدهی صندوق رفاه اقدام نمایند. 


2-تکمیل فرم درخواست صدور دانشنامه : فرم درخواست  PDF
فرم رسید دریافت دانشنامه PDF


3-ارسال فرم درخواست صدور دانشنامه به همراه مدارک درخواست شده در فرم به آدرس :
مراغه – اتوبان امیرکبیر – میدان مادر دانشگاه مراغه – آموزش کل دانشگاه ذکر جمله مربوط به صدور دانشنامه ضروری می باشد.

4-پس از وصول مدارک توسط آموزش کل در صورت تکمیل بودن مدارک حداکثر در مدت 7 روز کاری دانشنامه صادر می گردد. جهت پیگیری صدور می توانید پس از 7 روز کاری با داخلی 313 تماس حاصل فرمائید.
اداره آموزش کل دانشگاه مراغه
 
 
ضمناً جهت دریافت غیر حضوری دانشنامه این اطلاعیه را مطالعه فرمایید.    لینک اطلاعیه