مطالب
بخشنامه وزارت در خصوص اجراي آيين نامه 93 براي دانشجويا وروديهاي ما قبل

بخشنامه وزارت در خصوص اجراي آيين نامه 93 براي دانشجويا وروديهاي ما قبل

معاونت آموزشي وزارت علوم بر اساس بخشنامه شماره 143617/2 مورخ 06/07/1395 اجراي آيين نامه 93 را براي دانشجويان ماقبل 93 از مصاديق ايجاد خلل در تحصيل دانسته که به پيوست بخشنامه ذکر شده قابل مشاهده است.
سه شنبه نوزدهم بهمن 1395
اطلاعيه مهم

اطلاعيه مهم

در خصوص دروس فرهنگ و تمدن و ارزشهاي دفاع مقدس و . . .
دوشنبه یازدهم بهمن 1395
فرمهاي مخصوص جهت صدور گواهي موقت المثني

فرمهاي مخصوص جهت صدور گواهي موقت المثني

فرمهاي مخصوص جهت صدور گواهي موقت المثني
جمعه یکم بهمن 1395
چهارشنبه بیست و نهم دي 1395
سه شنبه بیست و هشتم دي 1395
فرمهای حق التدریس اساتید

فرمهای حق التدریس اساتید

فرمهای حق التدریس اساتید
دوشنبه بیستم دي 1395
آئین نامه جدید آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

آئین نامه جدید آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)
دوشنبه بیستم دي 1395
انتخاب آقای دکتر باقر افتخاری سیس جزء 100 نفر محقق سرآمد کشور

محقق سرآمد کشور
انتخاب آقای دکتر باقر افتخاری سیس جزء 100 نفر محقق سرآمد کشور

در راستای سیاست های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری جهت تشویق و حمایت از پژوهشگران و محققان برتر کشور در دستیابی به مرجعیت علمی، فدراسیون سرآمدان علمی ایران با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در دومین دوره ارزیابی و رتبه‌دهی سرآمدان علمی، فهرست 100 سرآمد برتر کشور  را اعلام نمود.
شنبه بیست و دوم آبان 1395
يکشنبه چهارم مهر 1395
ارتباط به آموزش دانشکده ها

ارتباط به آموزش دانشکده ها

شماره تماس دانشکده ها
شنبه سوم مهر 1395
آرشیو
 
 مطالب
پنجشنبه یکم مهر 1395
آرشیو
 
 مطالب
بخشنامه وزارت در خصوص اجراي آيين نامه 93 براي دانشجويا وروديهاي ما قبل

بخشنامه وزارت در خصوص اجراي آيين نامه 93 براي دانشجويا وروديهاي ما قبل

معاونت آموزشي وزارت علوم بر اساس بخشنامه شماره 143617/2 مورخ 06/07/1395 اجراي آيين نامه 93 را براي دانشجويان ماقبل 93 از مصاديق ايجاد خلل در تحصيل دانسته که به پيوست بخشنامه ذکر شده قابل مشاهده است.
سه شنبه نوزدهم بهمن 1395
اطلاعيه مهم

اطلاعيه مهم

در خصوص دروس فرهنگ و تمدن و ارزشهاي دفاع مقدس و . . .
دوشنبه یازدهم بهمن 1395
چهارشنبه بیست و نهم دي 1395
سه شنبه بیست و هشتم دي 1395
آئین نامه جدید آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

آئین نامه جدید آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)
دوشنبه بیستم دي 1395
آرشیو
 
 مطالب
فرمهاي مخصوص جهت صدور گواهي موقت المثني

فرمهاي مخصوص جهت صدور گواهي موقت المثني

فرمهاي مخصوص جهت صدور گواهي موقت المثني
جمعه یکم بهمن 1395
فرمهای حق التدریس اساتید

فرمهای حق التدریس اساتید

فرمهای حق التدریس اساتید
دوشنبه بیستم دي 1395
آرشیو
 
 مطالب
يکشنبه چهارم مهر 1395
ارتباط به آموزش دانشکده ها

ارتباط به آموزش دانشکده ها

شماره تماس دانشکده ها
شنبه سوم مهر 1395
جمعه دوم مهر 1395
آرشیو