مطالب
آیین نامه کمیسیون موارد خاص

آیین نامه کمیسیون موارد خاص

آیین نامه های کمیسیون موارد خاص استانی و دانشگاه جهت استحضار از لینکهای ذیل قابل دریافت است.
چهارشنبه نهم فروردين 1396
آیین نامه مقطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

آیین نامه مقطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

آیین نامه های آموزشی مختلف مقطع کارشناسی ارشد جهت استحضار از لینک ذیل قابل دریافت است
سه شنبه هشتم فروردين 1396
آیین نامه های مقطع کارشناسی ارشد

آیین نامه های مقطع کارشناسی ارشد

آیین نامه های آموزشی مختلف مقطع کارشناسی ارشد جهت استحضار از لینک ذیل قابل دریافت است
يکشنبه ششم فروردين 1396
آیین نامه مقطع دکتری

آیین نامه مقطع دکتری

آیین نامه های آموزشی مختلف مقطع دکتری جهت استحضار از لینک ذیل قابل دریافت است.
شنبه پنجم فروردين 1396
بخشنامه وزارت در خصوص اجراي آيين نامه 93 براي دانشجويا وروديهاي ما قبل

بخشنامه وزارت در خصوص اجراي آيين نامه 93 براي دانشجويا وروديهاي ما قبل

معاونت آموزشي وزارت علوم بر اساس بخشنامه شماره 143617/2 مورخ 06/07/1395 اجراي آيين نامه 93 را براي دانشجويان ماقبل 93 از مصاديق ايجاد خلل در تحصيل دانسته که به پيوست بخشنامه ذکر شده قابل مشاهده است.
سه شنبه نوزدهم بهمن 1395
اطلاعيه مهم

اطلاعيه مهم

در خصوص دروس فرهنگ و تمدن و ارزشهاي دفاع مقدس و . . .
دوشنبه یازدهم بهمن 1395
جمعه یکم بهمن 1395
فرمهاي مخصوص جهت صدور گواهي موقت المثني

فرمهاي مخصوص جهت صدور گواهي موقت المثني

فرمهاي مخصوص جهت صدور گواهي موقت المثني
جمعه یکم بهمن 1395
چهارشنبه بیست و نهم دي 1395
سه شنبه بیست و هشتم دي 1395
آرشیو
 
 مطالب
پنجشنبه یکم مهر 1395
آرشیو
 
 مطالب
آیین نامه کمیسیون موارد خاص

آیین نامه کمیسیون موارد خاص

آیین نامه های کمیسیون موارد خاص استانی و دانشگاه جهت استحضار از لینکهای ذیل قابل دریافت است.
چهارشنبه نهم فروردين 1396
آیین نامه مقطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

آیین نامه مقطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

آیین نامه های آموزشی مختلف مقطع کارشناسی ارشد جهت استحضار از لینک ذیل قابل دریافت است
سه شنبه هشتم فروردين 1396
آیین نامه های مقطع کارشناسی ارشد

آیین نامه های مقطع کارشناسی ارشد

آیین نامه های آموزشی مختلف مقطع کارشناسی ارشد جهت استحضار از لینک ذیل قابل دریافت است
يکشنبه ششم فروردين 1396
آیین نامه مقطع دکتری

آیین نامه مقطع دکتری

آیین نامه های آموزشی مختلف مقطع دکتری جهت استحضار از لینک ذیل قابل دریافت است.
شنبه پنجم فروردين 1396
بخشنامه وزارت در خصوص اجراي آيين نامه 93 براي دانشجويا وروديهاي ما قبل

بخشنامه وزارت در خصوص اجراي آيين نامه 93 براي دانشجويا وروديهاي ما قبل

معاونت آموزشي وزارت علوم بر اساس بخشنامه شماره 143617/2 مورخ 06/07/1395 اجراي آيين نامه 93 را براي دانشجويان ماقبل 93 از مصاديق ايجاد خلل در تحصيل دانسته که به پيوست بخشنامه ذکر شده قابل مشاهده است.
سه شنبه نوزدهم بهمن 1395
اطلاعيه مهم

اطلاعيه مهم

در خصوص دروس فرهنگ و تمدن و ارزشهاي دفاع مقدس و . . .
دوشنبه یازدهم بهمن 1395
چهارشنبه بیست و نهم دي 1395
سه شنبه بیست و هشتم دي 1395
آئین نامه جدید آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

آئین نامه جدید آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)
دوشنبه بیستم دي 1395
آرشیو
 
 مطالب
جمعه یکم بهمن 1395
فرمهاي مخصوص جهت صدور گواهي موقت المثني

فرمهاي مخصوص جهت صدور گواهي موقت المثني

فرمهاي مخصوص جهت صدور گواهي موقت المثني
جمعه یکم بهمن 1395
فرمهای حق التدریس اساتید

فرمهای حق التدریس اساتید

فرمهای حق التدریس اساتید
دوشنبه بیستم دي 1395
آرشیو
 
 مطالب
يکشنبه چهارم مهر 1395
ارتباط به آموزش دانشکده ها

ارتباط به آموزش دانشکده ها

شماره تماس دانشکده ها
شنبه سوم مهر 1395
جمعه دوم مهر 1395
آرشیو