مطالب
اطلاعیه ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی 1396

اطلاعیه ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی 1396

جهت اطلاع از زمان و مدارک مورد نیاز جهت ثبت‌نام از پذیرفته‌شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی 1396 به سایت زیر مراجعه نمایید.
شنبه یکم مهر 1396
اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال 1396

اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال 1396

پذیرفته شدگان کنکور لطفا با توجه به لینک پیوستی مراحل ثبت نام در دانشگاه را انجام دهند
يکشنبه بیست و ششم شهريور 1396
شنبه یازدهم شهريور 1396
آیین نامه های دانشجوی

آیین نامه های دانشجوی

کلیه آیین نامه های مورد نیاز در این مکان قرار داده شده است.
سه شنبه نهم خرداد 1396
آیین نامه های دانشجوی

آیین نامه های دانشجوی

کلیه آیین نامه های مورد نیاز در این مکان قرار داده شده است.
سه شنبه نهم خرداد 1396
آگهی مهم در خصوص حذف پزشکی

آگهی مهم در خصوص حذف پزشکی

قابل توجه دانشجویان گرامی
چهارشنبه سوم خرداد 1396
مدارک مورد نیاز مرحله مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دکترا در سال تحصیلی 97-96

مدارک مورد نیاز مرحله مصاحبه آزمون نیمه متمرکز دکترا در سال تحصیلی 97-96

قابل توجه معرفی شدگان آزمون نيمه متمركز دوره دكتري (Ph.D) جهت مصاحبه و آزمون برای سال تحصيلي 97 -96 دانشگاه مراغه - مدارك مورد نياز كه مي‌بايست معرفي‌شدگان براي انجام مراحل مصاحبه همراه خود داشته باشند. و اسکن آنها را در قالب PDF یا jpg نهایتاً 4 روز قبل از زمان مصاحبه به آدرس ایمیل‌های اعلام شده در جدول ذیل ارسال نمایند.
سه شنبه دوم خرداد 1396
ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن از داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻤﺘﺎز مقطع ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارشد در ﻣﻘﻄﻊ دکتری در سال تحصیلی 97-96

ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن از داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﻣﻤﺘﺎز مقطع ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارشد در ﻣﻘﻄﻊ دکتری در سال تحصیلی 97-96

داﻧﺸﮕﺎه مراغه در نظر دارد ﻃﺒـﻖ آﯾـﯿﻦ ﻧﺎﻣـﻪ ﺷﻤﺎره 67272/ 21 ﻣﻮرخ 18/04/93 و اصلاحيه شماره 21/237200 مورخ 16/12/93 آیین نامه یاد شده از طریق ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣﻮن در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 97- 1396، از ﺑﯿﻦ داﻧﺶ‌آﻣﻮﺧﺘﮕـﺎن ﻣﻤﺘـﺎز ﻣﻘﻄـﻊ کارشناسی ارشد دانشگاه مراغه و ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎي دوﻟﺘﯽ در ﻣﻘﻄﻊ دکتری ﺑـﺪون آزﻣـﻮن داﻧﺸـﺠﻮ ﭘﺬﯾﺮش نماید. جهت اطلاعات بیشتر فایل اطلاعیه را مطالعه فرمایید.
سه شنبه دوم خرداد 1396
پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد

پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز در مقطع کارشناسی ارشد

به آگاهي دانشجویان کارشناسی پیوسته دانشگاه مراغه و سایر دانشگاههای دولتي می رساند که بر اساس« آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد» مصوب 11/4/93 و ابلاغیه‌های شماره 77948/21 مورخ 5/5/93 و نامه شماره 140036/2 مورخ 04/07/1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ، دانشگاه مراغه در تمامی رشته ها و گرایش های جدول ذیل از میان دانشجویان کارشناسی پیوسته برتر با شرایط ذیل براي سال تحصيلي 97-96 دانشجو می پذیرد.
دوشنبه یکم خرداد 1396
اطلاعیه برگزاری ترم تابستان سال تحصیلی 96-95

اطلاعیه برگزاری ترم تابستان سال تحصیلی 96-95

ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ نیمسال ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 96-95 در داﻧﺸﮕﺎه مراغه برگزار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻛﻠﻴﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري و وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در این دوره می‌باشند.
سه شنبه بیست و ششم ارديبهشت 1396
آرشیو
 
 مطالب
پنجشنبه یکم مهر 1395
آرشیو
 
 مطالب
آیین نامه های دانشجوی

آیین نامه های دانشجوی

کلیه آیین نامه های مورد نیاز در این مکان قرار داده شده است.
سه شنبه نهم خرداد 1396
آیین نامه کمیسیون موارد خاص

آیین نامه کمیسیون موارد خاص

آیین نامه های کمیسیون موارد خاص استانی و دانشگاه جهت استحضار از لینکهای ذیل قابل دریافت است.
چهارشنبه نهم فروردين 1396
آیین نامه مقطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

آیین نامه مقطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته

آیین نامه های آموزشی مختلف مقطع کارشناسی ارشد جهت استحضار از لینک ذیل قابل دریافت است
سه شنبه هشتم فروردين 1396
آیین نامه های مقطع کارشناسی ارشد

آیین نامه های مقطع کارشناسی ارشد

آیین نامه های آموزشی مختلف مقطع کارشناسی ارشد جهت استحضار از لینک ذیل قابل دریافت است
يکشنبه ششم فروردين 1396
آیین نامه مقطع دکتری

آیین نامه مقطع دکتری

آیین نامه های آموزشی مختلف مقطع دکتری جهت استحضار از لینک ذیل قابل دریافت است.
شنبه پنجم فروردين 1396
بخشنامه وزارت در خصوص اجراي آيين نامه 93 براي دانشجويا وروديهاي ما قبل

بخشنامه وزارت در خصوص اجراي آيين نامه 93 براي دانشجويا وروديهاي ما قبل

معاونت آموزشي وزارت علوم بر اساس بخشنامه شماره 143617/2 مورخ 06/07/1395 اجراي آيين نامه 93 را براي دانشجويان ماقبل 93 از مصاديق ايجاد خلل در تحصيل دانسته که به پيوست بخشنامه ذکر شده قابل مشاهده است.
سه شنبه نوزدهم بهمن 1395
اطلاعيه مهم

اطلاعيه مهم

در خصوص دروس فرهنگ و تمدن و ارزشهاي دفاع مقدس و . . .
دوشنبه یازدهم بهمن 1395
چهارشنبه بیست و نهم دي 1395
آيين نامه های اعضاي هيات علمي

آيين نامه های اعضاي هيات علمي

کلیه آیین نامه های مورد نیاز اعضای هیات علمی در این صفحه قرار داده خواهند شد.
سه شنبه بیست و هشتم دي 1395
آئین نامه جدید آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

آئین نامه جدید آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)
دوشنبه بیستم دي 1395
آرشیو
 
 مطالب
جمعه یکم بهمن 1395
فرمهاي مخصوص جهت صدور گواهي موقت المثني

فرمهاي مخصوص جهت صدور گواهي موقت المثني

فرمهاي مخصوص جهت صدور گواهي موقت المثني
جمعه یکم بهمن 1395
دوشنبه بیستم دي 1395
آرشیو
 
 مطالب
يکشنبه چهارم مهر 1395
ارتباط به آموزش دانشکده ها

ارتباط به آموزش دانشکده ها

شماره تماس دانشکده ها
شنبه سوم مهر 1395
جمعه دوم مهر 1395
آرشیو