تاریخ : يکشنبه 29 خرداد 1401
کد 116

اطلاعیه بسیار مهم آموزشی درباره امتحانات  پایانترم  ورودی های ۱۴۰۰ بصورت حضوری

اطلاعیه بسیار مهم آموزشی درباره امتحانات  پایانترم  ورودی های ۱۴۰۰ بصورت حضوری

اطلاعیه بسیار مهم آموزشی درباره امتحانات  پایانترم  ورودی های ۱۴۰۰ بصورت حضوری
 به اطلاع دانشجویان کارشناسی  ورودی ۱۴۰۰ می رساند:

📌پیرو اطلاعیه های قبلی امتحانات پایان ترم بصورت حضوری می باشد.

🔸 شروع امتحانات از تاریخ ۱۴۰۱٫۰۴٫۱۸ به  تاریخ ۱۴۰۱٫۰۴٫۲۵ موکول گردید.
 
📌تغییر امتحانات به شکل زیر می باشد:
 
امتحانات شنبه ۱۸ تیر به روز شنبه ۸ مرداد  موکول گردید.
 
امتحانات روز دوشنبه ۲۰ تیر به روز دوشنبه ۱۰ مرداد موکول گردید.
 
امتحانات روز سه شنبه ۲۱ تیر به روز سه شنبه۱۱ مرداد موکول گردید.
 
امتحانات روز چهارشنبه ۲۲ تیر به روز چهارشنبه ۱۲ مرداد موکول گردید
 
زمان سایر امتحانات تغییر نکرده است.