اوقات شرعی 
 
  دفتر معاونت آموزشی
غلامحسین علی زاده
تلفن تماس: 37274893-041
نمابر: 37276066-041
داخلی:318
پست الکترونیک:amoozesh@maragheh.ac.ir

وظایف دفتر معاونت آموزشی: 
- پاسخگویی به مراجعین و مسئول تنظیم وقت ملاقات‏ها و برنامه های معاونت آموزشی و پژوهشی
- انجام کلیه مکاتبات مربوط به معاونت آموزشی و پژوهشی
- هماهنگی با مدیریت های آموزشی، تحصیلات تکمیلی و پژوهشی،  فناوری در راستای پیشبرد اهداف معاونت آموزشی و پژوهشی
- هماهنگی با سایر معاونت ها و مدیریت های دانشگاه در راستای پیشبرد اهداف معاونت آموزشی و پژوهشی