تاریخ : يکشنبه 6 فروردين 1396
کد 34

آیین نامه های مقطع کارشناسی ارشد

آیین نامه های آموزشی مختلف مقطع کارشناسی ارشد جهت استحضار از لینک ذیل قابل دریافت است
آیین نامه کارشناسی ارشد  1394        PDF
آیین نامه کارشناسی ارشد  1388        PDF
آیین نامه کارشناسی ارشد  1373        PDF