تاریخ : سه شنبه 28 دي 1395
کد 19

آيين نامه های اعضاي هيات علمي

آيين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي به شماره 97455/و مورخه 1395/05/11 از طريق لينکهاي ذيل قابل دريافت است. 
آيين نامه ارتقاء اعضاي هيات علمي PDF
شيوه نامه آيين نامه ارتقاء              PDF
فايل گزارش آموزشي                    DOC
فايل گزارش پژوهشي                   DOC